De Herbergiers Podcast
XXIX Credo | De Heilige Geest
XXIX Credo | De Heilige Geest
XXVIII Credo | Het oordeel
XXVIII Credo | Het oordeel
XXVII Credo | De Hemelvaart van de Heer
XXVII Credo | De Hemelvaart van de Heer
XXVI Credo | De derde dag verrezen uit de doden
XXVI Credo | De derde dag verrezen uit de doden
XXV Credo | De nederdaling ter helle
XXV Credo | De nederdaling ter helle
previous arrow
next arrow

Met Herwin Horst &
fr. Stefan Ansinger O.P.

Het geloof in vriendschap ontdekken en doorgeven
 • XXIX Credo | De Heilige Geest
  Vandaag spreken we over de derde persoon van de H. Drie-Eenheid – de H. Geest. Wat betekent het dat Hij een persoon is? Hoe bidden we tot de H. Geest? We behandelen ook de vier aspecten van de geloofsbelijdenis over de H. Geest – dat Hij Heer is, het leven…
 • XXVIII Credo | Het oordeel
  Vandaag spreken we over het oordeel. Christus komt aan het einde der tijden om ieder te oordelen. Maar wat betekent dit nu voor ons vandaag? Oordelen wij niet altijd? Is dat slecht? Is er een plaats voor ons menselijk oordeel, en wat is de plaats van de christelijke liefde in…
 • XXVII Credo | De Hemelvaart van de Heer
  Na gesproken te hebben over Jezus geboorte, lijden en sterven: spreken we vandaag over zijn hemelvaart. Wat betekent deze hemelvaart van Christus? Waarom vond hij plaats? Maar vooral: wat betekent de hemelvaart van de Heer voor ons christenen van vandaag?
 • XXVI Credo | De derde dag verrezen uit de doden
  Vandaag spreken we over Christus’ verrijzenis op de derde dag. Waarin verschilt deze verrijzenis bijvoorbeeld van het feit dat Lazarus ook terug kwam uit de doden? Wat betekent de verrijzenis voor ons leven van alledag en wat heeft dit te maken met onze christelijke waardigheid? Wat is geestelijke verrijzenis? Antwoorden…
 • XXV Credo | De nederdaling ter helle
  Na een lange pauze zijn we vandaag terug met het vijfde geloofsartikel: Christus is nedergedaald ter helle. Wat betekent het dat Christus is nedergedaald ter helle? Wat wordt ├╝berhaupt met hel bedoeld? Hoe is dit fenomeen van de hel belangrijk voor ons dagelijks leven? Antwoorden op deze vragen en meer…