De Herbergiers Podcast
XI Onze Vader | Tolk van onze verlangens
XI Onze Vader | Tolk van onze verlangens
X Onze Vader | Verlos ons van het kwade
X Onze Vader | Verlos ons van het kwade
IX Onze Vader | Geen stortvloed van water kan de liefde blussen
IX Onze Vader | Geen stortvloed van water kan de liefde blussen
VIII Onze Vader | Altijd vergeven
VIII Onze Vader | Altijd vergeven
VII Onze Vader | Brood als het noodzakelijke, het sacramentele en het Woord Gods
VII Onze Vader | Brood als het noodzakelijke, het sacramentele en het Woord Gods
previous arrow
next arrow

Met Herwin Horst &
fr. Stefan Ansinger O.P.

Het geloof in vriendschap ontdekken en doorgeven
 • XI Onze Vader | Tolk van onze verlangens
  In deze laatste aflevering over het thema Onzevader bespreken Herwin en broeder Stefan wat zij geleerd hebben van de afgelopen 10 afleveringen. Waar raakt de heilige Thomas van Aquino essentiĆ«le punten die voor ons christelijk leven belangrijk zijn? We kijken ook naar de samenvatting die Thomas zelf geeft van het…
 • X Onze Vader | Verlos ons van het kwade
  Verlos ons van het kwade. We bidden het elke dag. Toch is het niet vanzelfsprekend: we vragen dat God ons verlost van het kwade. Blijkbaar kunnen we het niet zelf. Elk gebed, elke smeekbede begint bij de erkenning van afhankelijkheid richting onze Schepper en Verlosser. Hij verlost ons van het…
 • IX Onze Vader | Geen stortvloed van water kan de liefde blussen
  Wanneer de verleiding op ons pad komt moeten we niet vrezen maar Gods liefde aanroepen. De liefde weerstaat elke verleiding. Maar wat is de verleiding eigenlijk? Wat betekent de smeekbede “breng ons niet in beproeving”? Volgens de H. Thomas zijn er twee soorten verleidingen: de verleiding om het goede te…
 • VIII Onze Vader | Altijd vergeven
  Vergeving is de liefde waar zij de schuld ontmoet Romano Guardini De smeekbede “vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren” bevestigt dat onze vergeving alleen mogelijk is als wij de ander ook van harte vergeven. Thomas koppelt deze smeekbede aan de geestesgave van goede raad. We…
 • VII Onze Vader | Brood als het noodzakelijke, het sacramentele en het Woord Gods
  Het dagelijks brood van het Onzevader verwijst voor de heilige Thomas in eerste instantie naar onze tijdelijke levensbehoeften (broodnodige), maar daarnaast ook naar de Eucharistie (sacramentele) en het Woord van God (door God gesprokene). De mens leeft immers niet van brood alleen maar van alles wat voortkomt uit de mond…